PRAVIDLA FAT SKATING ORG

Naším domovským místem je nepoužívaná cesta nad skating parkem na Černém mostě podél ulice Arnošta Valenty č.33 (2 min ze zastávky autobusu č. 296 – stanice Bryksova). Důvodem, proč využíváme právě toto místo je jeho ideální vhodnost pro začátečníky, vynikající povrh a možnost bezpečného bruslení.

Pravidla:

 1. Žák se striktně drží pokynů instruktora nebo (při úrazu) zdravotní záchranné služby.
 2. Každý žák dbá především o svojí bezpečnost a bezpečnost ostatních účastníků na komunikaci. Žák se vyhýbá srážce s předměty, zvířaty i lidmi.
 3. Každý žák musí mít v průběhu lekce povinně přilbu bezpečně nasazenou a zapnutou na hlavě. Chrániče rukou, loktů a kolen jsou povinné u dětí do 18 roků.
 4. Při pohybu na komunikaci musí žák dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních účastníků a okolí, aby nedošlo ke kolizi a následnému poranění.
 5. Při jízdě na vozovce ve skupině se musí Žák držet v pravém jízdním pruhu vozovky a vlevo nechává prostor pro případný průjezd či předjetí.
 6. Žák se musí během vyjížďky držet trasy stanovené instruktorem a nesmí vjíždět do protisměru, na chodník či jiné komunikace mimo stanovenou trasu není-li to nezbytně nutné = nehrozí-li riziko úrazu.
 7. Žák nesmí předjíždět instruktory při vyjížďce po veřejné komunikaci.
 8. Je přísně zakázáno v průběhu vyjížďky držet se za ruce ostatních účastníků pelotonu.
 9. Je přísně zakázáno v průběhu vyjížďky kouřit, požívat alkohol nebo jiné návykové látky.
 10. Žák se vyjížďky nebo lekce účastní na vlastní riziko, instruktor nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé na zdraví, majetku a věcech z viny žáka.
 11. Oděv žáka na veřejné komunikaci musí být vybaven min. reflexními prvky a blikačkou, nebo reflexní vestou.
 12. Žák se může vyjížďky účastnit pouze na kolečkových bruslích - NE na kole či skateboardu apod.
 13. Žák je povinen zajistit svoji bezpečnost a neohrožovat svým jednáním bezpečnost ostatních účastníků pelotonu.
 14. Před tím, než instruktor vezme žáka na vyjížďku, musí žák umět bezpečně ovládat pohyb na kolečkových bruslích = bezpečně zastavit, zatáčet a zvládat kontrolovanou jízdu, aby neohrozil sebe ani ostatní.
 15. Žák je plně odpovědný za své jednání a chování, za porušení těchto pravidel anebo neuposlechnutí pokynů instruktorů, bude žák z vyjížďky vyloučen!
 16. Je-li lekce přítomen rodič s dítětem, odpovídá za bezpečnost dítěte rodič.
 17. Pokud má rodič s sebou více dětí, může instruktor požadovat, aby trénink probíhal postupně, tj. po jednom dítěti s asistencí rodiče.
 18. Za případnou škodu na zdraví, majetku a věcech odpovídá žák, který tuto škodu způsobil.
 19. Instruktor může odmítnout poskytnout lekci, pokud žák nemá ochranné prostředky oblečené na sobě.

Bezpečnostní znamení:

 • Zvednutí jedné ruky (nebo obou rukou) nahoru znamená překážka na silnici, nebo brzdění.
 • Upažení ruky do strany znamená změna směru jízdy (směrem, kterým upažíme).

Striktní doporučení:

 1. Doporučujeme chrániče pro všechny (na kolena, lokty a zápěstí).
 2. Vždy kontroluj své okolí před změnou směru jízdy.
 3. Buď připraven rychle zastavit či rozjet se.
 4. Dodržuj rychlost davu.
 5. Rychlejší účastníci pelotonu jedou v levé části pelotonu (předjíždí zleva).
 6. Buď v pozoru, když je v tvé blízkosti jedoucí vozidlo.
 7. V nedostatečně přehledných místech jezdi se zvýšenou opatrností.
 8. Před sjezdem kopce se peloton zastaví a počká na všechny účastníky
 9. Z kopce jedeme MINIMÁLNÍ rychlostí, nikoli maximální

Cena:

 1. Cena za poskytovanou službu je smluvní.
 2. Instruktor je za dojezd po Praze oprávněn účtovat 50,- Kč až 100,- Kč za jednu cestu, a to podle dojezdové vzdálenosti od Prahy 14 – Černého Mostu.
 3. Cena za individuální lekci činí 200,- Kč za osobu. Cena se může měnit v závislosti na sezónní poptávce a vytíženosti jednotlivých instruktorů. Zájemce se vždy doví cenu předem.
 4. Cena za skupinovou lekci činí 100,- Kč za osobu. Maximální velikost skupiny je 10 osob pro jednoho instruktora.

Žák nebo rodič žáka před zahájením výcviku bude poučen z těchto pravidel bezpečného kolečkového bruslení. Před první lekcí žák nebo rodič žáka podepíší bezpečnostní pokyny na důkaz, že s nimi byli seznámeni.

Kromě času instruktorů jsou veškeré naše služby zdarma. Rádi Vám pomůžeme a poradíme, jak začít a provozovat kolečkové bruslení. Poskytneme Vám naše slevy ve spřátelených prodejnách, které jsme získali za velké objemy nákupů. Naše škola je cenově přijatelnou variantou pro každého, kdo chce „umět“ jezdit na kolečkových bruslích.


Kontakt

FAT SKATING ORG
+420 606 656 451